A Családi Csődvédelmi Törvény csődje?

A 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről bevezető része így szól:„A természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó új törvényi szabályozás eszköz arra, hogy az adós és valamennyi hitelezőjének felelős együttműködése az adós fizetőképességét helyreállítsa, hozzájáruljon a fizetési nehézségekkel küzdők, valamint a túlzottan eladósodottak számára olyan fizetési fegyelmet megkövetelő adósságtörlesztési terv összeállításához, amely figyelembe veszi a hitelezők méltányos érdekeit, ugyanakkor az adós és annak családja létfenntartásának és lakhatásának biztosítását is. Az Országgyűlés ezért a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, eladósodott természetes személyek számára az egyezségkötési lehetőség előtérbe helyezésével, illetve a kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamat szabályozási kereteinek megteremtésével a következő törvényt alkotja..”
Egyesületünk a törvényben előírtaknak megfelelően – együttműködve a Családi Csődvédelmi Szolgálattal - igyekezett Baja városában több hátrányos helyzetben élőnek is segíteni problémája megoldásában. Sajnos a törvény előszavában megfogalmazott politikai-társadalmi célkitűzést  megvalósítani nem sikerült. Ehhez hozzájárul a Családsegítő Szolgálat érdektelensége is, mivel a segítségért hozzá fordulók részére nem tud információt és támogatást biztosítani, mert a Kecskeméten működő Csődvédelmi Szolgálattal kapcsolatban nem áll.  A Baja Energetika Kft. a fűtés- és melegvíz szolgáltatást kikapcsolta olyan kisgyerekes családnál is már két éve, ahol a Csődvédelmi Szolgálat állásfoglalása szerint  törvénytelen volt a Kft. intézkedése. Véleményünk szerint szükség lenne áttekinteni  a törvényt az érintettek bevonásával, mivel  Baja térségéből csupán tíz család jelentkezett a hivatalos adósságrendezésre, jóllehet több százan kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Felmérésünk szerint a kormányzati segítő szándékot nem ismerik az érintettek.  A problémáról jelzéssel éltünk több városi önkormányzati képviselő felé is de eredménytelenül!